Volg onsWater in de openbare ruimte in Dordrecht

Hoe ontwerpen we samen met bewoners een Damplein zodat het groener en watervriendelijk wordt? Dit was de vraag voor het stadslab dat gaat over de zoektocht naar de manier waarop dat het beste kan worden georganiseerd.

In het stadslab is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vinden en verzamelen van oplossingen voor het binnendijkse gebied van Dordrecht.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voorstel om in Dubbeldam aan de slag te gaan met het stimuleren van een wolkbreukbestendige openbare ruimte.

Met bewoners is daarover op verschillende momenten overlegd. En op verschillende momenten is imput geleverd voor een wolkbreukbestendige buitenruimte. Het is daarbij goed dat er in Dubbeldam een plein is geselecteerd waar door bewoners en anderen een voorstel is voorbereid. Voor de bewoners is de kennis die is opgedaan door het stadslab ingebracht.

Hieronder tref je een overzicht aan van de bijeenkomsten die de afgelopen tijd zijn georganiseerd door of vanwege het stadslab, of waar ze met hun kennis een bijdrage hebben kunnen leveren. Bovenaan staat het meest recente bericht


Damplein duurzaam aangepast

Begin juni 2017 is het uiteindelijk het plan, dat door de werkgroep Het Nieuwe Damplein is opgesteld goedgekeurd. Is begonnen met de uitvoering. De uitvoering van het plan was in maart 2018 gereed.

Nadien is met veel lof over het nieuwe plein gesproken. Ook heeft het gebruik al laten zien dat er zaken in de herfst van 2018 dienden te worden aangepast. Zie daarvoor het nieuwsartikel.

Watercafé

Op 12 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats van het stadslab Water in de Dordtse ruimte. Een verslag me de presentaties hierover is terug te lezen in het nieuwsoverzicht. Het uitgebreide verslag dat is gemaakt over het stadslab over de afgelopen twee jaar is hier terug te lezen.

Werkgroep Damplein

najaar 2016

De kogel is door de kerk. Er is een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hierop kan tot 22 november worden gereageerd. Belangrijke uitgangspunten die erin terug komen, meer groen, meer faciteiten voor fietsers, meer leefruimte en meer waterberging. Meer hierover is terug te lezen op dit nieuwsbericht.

Voorjaar 2016

Door de werkgroep Damplein, welke bestaat uit afgevaardigden van de ondernemers, bewoners en belangengroepen is gemiddeld tweewekelijks gesproken over de plannen en ideeen. Veel van de deelnemers beschikten over specefieke kennis. Juist het uitwisselen van die kennis heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel dat nu openbaar is gemaakt. Water en groen vormen een onderdeel van het plan. Deze worden echter pas zichtbaar bij de uitwerking, het type bestrating, de afgrenzingen van de verharding en de mogelijkheid om het groen een mooie plek te geven zonder dat het snippergroen wordt. Het voorstel dat nu beschikbaar is gesteld voor de bewoners is ook voorgelegd aan de gemeente. Zij zullen het plan toetsen aan hun eigen beleidskaders. Verder kan iedereen tot 10 augustus een reactie sturen. Meer over het plan is hier terug te lezen.

Presentatie waterschap

Dubbeldam, Parkhuis 31 maart 2016
Door het waterschap zijn presentaties verzorgd over de overlast en de wijze waarop het waterschap hiermee om is gegaan in het weekend van 30 op 31 augustus 2015.

Deze presentaties zullen nog een vervolg krijgen. Zeker omdat er veel klachten zijn verzameld.
Voor het verslag van de avond en de presentatiesklik hier.

Bewonersavond Damplein Inrichting

Damplein Inrichting, bewoners Aan Zet
De Dubbeldammer aan Zet, voor de inrichting van het Damplein heeft de gemeente de bewoners uitgedaagd om zelf met ideëen om het plein duurzaam in te richten voor de komende 30 jaar. Daarvoor was op 30 november door de gemeente een avond georganiseerd waar bewoners kennis konden maken met de opgave. Door het stadslab is daar ook een inbreng verzorgd. Een toelichting op de reden waarom het plein moet worden aangepakt is hier terug te zien.


Water en overlast, wat doen we ermee, 18 november 2015.
Door het stadslab is een avond georganiseerd over water en natuur. Thema was ´Water en overlast, Wat doen we ermee´Een van de gevolgen van de avond is geweest dat het stadslab voor de bewoners contact heeft opgenomen om de problematiek te bespreken. Dit heeft geleid tot de avond op 31 maart.

Een uitgebreid verslag is hier terug te lezen.

Een uitgebreid videoverslag van RTV Dordrecht is hier te horen en zien.

Opening Waterjaar


Opening Waterjaar 2015, 18 februari.
Door het platform is tijdens een presentatie tijdens de avond die alt thema had 'Water, uw vriend of vijand' Op de avond is ook bewoners gevraagd om actief mee te werken aan de Dordtse wateropgave. Deze presentatie is hier te zien.