Volg onsPlatform

Samenwerking met en ondersteuning van initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen.

Bestuur

Bestuur
  • Voorzitter Cok Sas, email, Erica 1, 3317 HG Dordrecht
  • Secretaris Jan Janssen, email, De la Reystraat 10, 3312 EE Dordrecht
  • Penningmeester Emir Quandus, email, Toulonselaan 11, 3311 LT Dordrecht

Het gehele bestuur kan worden bereikt via de mail. De statuten zijn hier te lezen. Zij vergadert maandelijks, zie het vergaderschema.

Coördinatiegroep

Besluiten die het bestuur neemt, worden voorgelegd aan de coördinatiegroep. In die groep zijn alle organisaties en personen vertegenwoordigd die een rol spelen in het platform. De coördinatiegroep is te bereiken via dit mailadres.

Gegevens
  • Kamer van Koophandel nummer: 57224927
  • Bank: NL47 RABO 0121 4793 90 t.n.v. St Platform Duurzaamheid Dordrecht
  • SBI-code: 94997