Volg ons02-03-2023

WATERPRAAT: In gesprek met kandidaten van het Waterschap Hollandse Delta

Woensdagavond 8 maart 2023 is er WATERPRAAT, een bijeenkomst met kandidaten van het Waterschap Hollandse Delta. Wat doet Waterschap Hollandse Delta voor ons?

Woensdagavond 8 maart 2023 is er WATERPRAAT, een bijeenkomst i.v.m. de Waterschapsverkiezingen. Georganiseerd door KlimaatCoalitie Dordrecht en BlauweHotSpotDordrecht van Yuverta mbo (de community voor experts op het gebied van water, bodem & klimaat).

Wat doet Waterschap Hollandse Delta voor ons? We gaan in gesprek met kandidaten van het Waterschap Hollandse Delta.

Wanneer: Woensdag 8 maart 2023
Locatie: Yuverta mbo Dordrecht, Groenezoom 398, Dordrecht
Tijd: 19.00 - 20.30 uur | Inloop vanaf 18.30 uur

Op 15 maart 2023 kunnen we stemmen voor de Waterschapsverkiezingen, in ons geval Hollandse Delta. Maar niet iedereen weet waarom hun stem belangrijk is. Want iedere partij wil toch zorgen dat we niet overstromen of verdrogen, en wil schoon oppervlaktewater zodat we ook veilig kunnen zwemmen in natuurwater?

Wij - de KlimaatCoalitie Dordrecht i.s.m. Blauwe Hotspot Dordrecht van Yuverta - nodigen je dan ook uit voor ‘WaterPraat’. De kans om in gesprek te gaan met politici over water, natuur en klimaat. Waar zitten de verschillen?

Programma
18.30 Inloop | Vragen-Stellingen met de MENTIMETER
19.00 Ontvangst door Practor Water & Bodem Patrick Asmawidjaja
Een vitale bodem en balans in onze waterhuishouding is van levensbelang voor onze samenleving. Patrick is een bekende in Dordrecht, van o.a. zijn circulaire pionierswerk bij Kwekersgilde en zijn inzet voor de Vogelbuurt via het Vogelnest.
19.15 Pitches van iedere politieke partij
19.45 Waterpraat: vragen van jongeren en uit het publiek aan politici en gaan hierover in gesprek
Bijvoorbeeld: Wat moet ik doen bij een overstroming? | Kan ik blijven sportvissen?
20.30: Einde

Aanmelden via Hélène Versteeg: heleneversteeg@ziggo.nl