Volg ons12-02-2023

Provinciale Staten Verkiezingsdebat donderdag 16 februari 2023 in de BIESBOSCHHAL in Dordrecht

KlimaatCoalitie, Platform Duurzaam Dordrecht, Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, Studio de Witt en GroenLinks organiseren donderdagavond 16 februari 2023 in de BIESBOSCHHAL het Verkiezingsdebat Provinciale Staten Zuid-Holland. Ben Corino van Studio De Witt (RTV Radioprogramma leidt het debat). Het debat wordt opgenomen door ViaCultura.

Verkiezingsdebat Provinciale Staten Zuid-Holland - gesponsord door Platform Duurzaam Dordrecht
Donderdag 16 februari 2023
BIESBOSCHHAL, Maasstraat 11, in Dordrecht
19.30 - 21.30 / Inloop vanaf 19.00 uur
Toegang: Gratis

De Provincie gaat over een aantal belangrijke thema’s in onze stad. En de leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer:
Wij willen dan ook in debat met politieke partijen over o.a.:
WONEN: Hoe komen inwoners aan een betaalbare woning. Gaat de Provincie ook zelf woningen bouwen?
CHEMOURS: Hoe gaan we naar 0-uitstoot in 2026
ENERGIETRANSITIE: Hoe houden we het betaalbaar en Hoe halen we onze doelen?
OPENBAAR VERVOER: Hoe maken we het weer aantrekkelijk? Hoe wordt het een goed alternatief voor de auto?
Andere onderwerpen als Burgerberaad (daar wordt nu mee geexperimenteerd door Provincie, wat doet men met de uitkomsten?); Natuur in de stad; Klimaat; Stimulering regionale economie kunnen aan de orde komen en uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de zaal.

Deelnemers Debat (in volgorde van aanmelding):
1. Pieter Groenewege / Fractievoorzitter PVDD Dordrecht / nr. 22 kandidatenlijst /
2. Ruby Pichel / Fractievoorzitter Forum Dordrecht / Kandidaat /
3. Adem Mustafa / PvdA / nr. 02 kandidatenlijst /
4. Tobias Grond / D66 / nr. 7 kandidatenlijst /
5. Henk de Vree / PVV /
6. Nol van Gerven / GROENLINKS kandidaat /
7. Lies van Aelst / Lijsttrekker SP /
8. Axel Broekhuizen / VVD kandidaat nr. 6 /
9. Dagmar van den Herik / CDA kandidaat /
10. Arjan Witte / ChristenUnie / Kandidaat nr. 3 /
11. Tessa Beeloo / Volt-kandidaat /
12. Gerard van de Breevaart / SGP kandidaat /

Het debat wordt opgenomen door ViaCultura.