Dossier Gezond Voedsel, gezond eten, natuurlijk!

Gezond eten staat steeds meer in de belangstelling. Het Platform Duurzaam Dordrecht heeft al stadslandbouw. Dat gaat over de productie van gezond voedsel. Hier is op zich al veel meer over te zeggen. 

Het gaat over hele keten, van productie tot consumptie

Gezond eten gaat over de hele keten van voedsel. Van productie, naar transport en distributie en de korte keten, naar consumptie. Dat laatste gebeurt uiteraard overal, in de iegen keuken, in het ziekenhuis, in het gemeenterestaurant, in de sportkantines, in de verzorgingstehuizen, in de restaurants.

Ook in Dordt gebeurt al veel

In Dordt lopen al veel initiatieven. Genoemd is al Stadslandbouw met Kas De Oude Beer, er zijn veel volkstuinen, de Groeituinen, we hebben zorgboerderijen, een voedselbos en een aantal boeren in de omgeving produceren al gezond, bio is een ander term. Ook op het gebied van distributie lopen mooie initiatieven zoals het Groenekratje en Rechtstreex. Het is op de eerste plaats dat het platform zich verder richt op de consumptie. Vooral in grote instellingen zoals ziekenhuis, verzorgingstehuizen, De Hoop, het gemeenterestaurants, sportkantines, bedrijfsrestaurants. Wat schaft daar de pot? Kan dat beter, gezonder? Hoe dan? Is er ook interesse voor? 

Een mooie term hebben we opgepikt op een inspiratiebezoek van Drechtstadsboer naar Ede: voedsel als medicijn!

Wil je meer weten?

Geinteresseerden die meer willen weten kunnen de volgende artikelen lezen:

- Smakelijk Leven, uit XTR, 14-4-2018

- Zuid Holland kan een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld (medio 2018, uit diverse bronnen)

Daarnaast is veel, ook lokale, informatie te vinden op sites waaronder die van stadslandbouw, Drechtstadsboer, het voedselbos in Dordrecht, agrofood, de provincie Zuid Holland

Deel deze pagina: