Jaarplan 2018 Platform Duurzaam Dordrecht

26 januari 2018

2018, jaar van de raadsverkiezingen en afspraken voor de college/raadsperiode 2018-2022, een nieuw opgavenplan Duurzaamheid en nieuwe afspraken over de ondersteuning van het Platform door de gemeente.

Ondanks achterhoedegevechten is er een brede consensus dat er veel moet gebeuren om onze planeet ook voor een volgende generatie leefbaar te houden. We eten vaak en veel te ongezond. Veel eten gooien we weg. Zowel de productie als consumptie van voed-sel moet anders.
De fossiele brandstoffen raken niet alleen op, het gebruik veroorzaakt ook grote milieuverontreiniging.
Als iets kapot is of niet meer bruikbaar of ‘in’ is gooien we het weg. We stikken in ons afval.
De lucht die we inademen is op een aantal plaatsen zo vervuild dat het meer dan een beetje schadelijk is voor de gezondheid. Klimaatveranderingen zorgen voor steeds meer wateroverlast.
We staan op een breukpunt als nooit tevoren. De klimaatafspraken in Parijs markeren dat.
Het komt er nu op aan om niet meer alle energie te stoppen in het formuleren van nog mooiere doelstellin-gen, de tijd is rijp om een versnelling en verbreding aan te brengen in het doen, doen, doen!!!!
Ook in onze stad.

Het jaarplan 2018 van het Platform is voor het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, van de collegevor-ming, van de afspraken die gemaakt worden op gemeentelijk gebied voor de periode 2018-2022. Politieke partijen moeten, volgens ons, meer en concreter duurzaamheidsafspraken voor de stad te maken.

Lees ons jaarplan 2018 en een terugblik op 2017!

Deel deze pagina: