Zorgboerderij Veldlinden bestaat 10 jaar.
18 oktober 2017
Zorgboerderij Veldlinden combineert stadslandbouw met de inzet van mensen met een verstandelijke beperking en met niet aangeboren hersenletsel. De zorgboerderij bestaat 10 jaar in oktober 2017. 20 oktober is er een open dag. Meer info op hun site.
Verkoop Eneco aandelen: raad Rotterdam voor, eenzijdige pro-informatie.
13 oktober 2017
De gemeenteraad van Rotterdam stemde gisteren voor verkoop van de aandelen Eneco. Het verwijt van eenzijdige pro-informatie werd ter zijde geschoven. De PvdA fractie in Dordrecht heeft inmiddels een 'geheim' rapport opgevraagd. Ook het Platform Duurzaam Dordrecht heeft eerder aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat er in dit dossier super eenzijdige informatie van het college naar de raad gaat. Maar dat doet kennelijk niet ter zake.
Wasteland, De Circulaire Stad in debatcentrum De Zwijger, Amsterdam, 13-10, 20.00.
9 oktober 2017
Op vrijdag as 13-10, 20.00 eerst een documentaire over val en circulaire economie en dan een debat. We komen om in ons afval, hoe moet dat verder?
Petitie Drechtstadsboer over proefttuin Amstelwijck
6 oktober 2017
Op enkele hectaren van het voormalige voetbalterrein Amstelwijck moet een grote stadsmoestuin verrijzen. Met voldoende groenten om 2.000 huishoudens in de Drechtsteden van duurzaam voedsel te voorzien. Met de Plus-supermarkt in Dordrecht wordt momenteel gesproken over afname van producten. Drechtstadsboer is de initiatiefnemer voor het voornemen. De gemeente ziet het niet zo zitten.
Verkoop Eneco aandelen: gemeenteraad Den Haag tegen!
6 oktober 2017
De raadsbehandeling in Den Haag was via internet te volgen. Het collegevoorstel in te stemmen met het principevoorstel tot verkoop van de aandelen is met 24 tegen en 18 voor verworpen. Zowel argumenten van duurzaamheid als het feit dat instemmen met het principebesluit onomkeerbaar tot verkoop leidt waren de hoofdargumenten voor de meerderheid van de raad om niet met het collegevoorstel in te stemmen
Drechtse Stromen begeleidt groot project:
5 oktober 2017
Drechtse Stromen begeleidt groot project: 'Huurders krijgen warme woning' Bijna 100 huurders in de Dordtse wijk Sterrenburg I hebben deze winter een goed geïsoleerde woning. Vrijwilligers van stichting Drechtse Stromen begeleiden het project. ,,Deze woningen uit 1972 hadden energielabel F en G en waren zo lek als een mandje.”
Duurzaam voedsel in trek bij Nederlandse consument, gaat Dordrecht ook voor duurzaam voedsel?
4 oktober 2017
Het staat nog nauwelijks op de agenda van onze stad en het gemeentebestuur. Toch is met duurzaam voedsel grote 'winst' te behalen. Gaan onze politieke partijen er zich hard voor maken? Komt duurzaam voedsel in de verkiezingsprogramma's? Uit de landelijke Monitor Duurzaam Voedsel blijkt het steeds meer een keuze van de consument te zijn. Er is dus volop reden er in Dordt ook meer aan te gaan doen!
Verkoop Eneco aandelen, wethouder Rotterdam blijf bij verkoop, wel de opbrengst in een duurzaamheidsfonds
30 september 2017
Wethouder Visser van Rotterdam zegt dat zijn gemeente, wat hem betreft, bij de verkoop van de aandelen blijft. Opbrengst wel in duurzaamheidsfonds! Ook geeft hij aan dat er voorwaarden (mbt werkgelegenheid, duurzaamheid etc) kunnen worden gesteld maar dat er geen enkele garantie bestaat dat hier na verkoop ook aan voldaan wordt. Daarnaast mogen voorwaarden een goede prijs niet in de weg staan. In Dordrecht hebben raadsfractie meer tijd gevraagd en komt de verkoop terug in de raad van 31 oktober as. Den Haag heeft een gesplitste besluitvorming. De huidige raad neem een principe besluit op 5 oktober, de nieuwe raad neemt na de verkiezingen van maart 2018 een definitief besluit.
Samenvatting overleg PDD coördinatiecommissie 28-9-2017 (concept)
29 september 2017
Het coördinatieoverleg is het 'hoogste' orgaan van het Platform Duurzaam Dordrecht. Donderdag 28 september jl kwamen we weer bijeen. Het concept van wat besproken is staat hieronder. Geeft dat de lezer aanleiding tot het stellen van vragen dan kan dat. De leden van het overleg staan op de site onder Platform. Wil je er de volgende keer bij zijn, dat kan ook. Laat het even weten. Dit keer hebben we terug gekeken op de conferentie 'Dordt doet Duurzaam' en de verkoop van de aandelen Eneco door de gemeente besproken.
Conferentie Dordt Doet Duurzaam
28 september 2017
Gisteren was de stand van zaken van duurzaamheid in Dordrecht aan de orde. NGO's, burgers, ambtenaren, politici en bedrijfsleven keken niet alleen terug maar bespraken ook wat er gebeuren moet om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. De conferentie krijgt een vervolg, uiteraard. Wij houden jullie op de hoogte.
Den Haag: steeds meer partijen in de gemeenteraad tegen verkoop aandelen Eneco
28 september 2017
Uit de nieuwsgaring kwam het bericht dat in Den Haag de verkoop van de aandelen Eneco nog geen gelopen koers is. Zeven partijen zijn tegen, een achtste twijfelt nog. 5 oktober neemt de gemeenteraad een principebesluit, na de gemeenteraadsverkiezingen neemt de nieuwe raad een definitief besluit. De verantwoordelijk wethouder van Milieu en Financiën heeft de raad beloofd dat een groot deel van de opbrengst in duurzame energie gestoken zal worden. Tja, je moet wat als het niet goed dreigt te gaan.....
Conferentie Dordt doet Duurzaam. Duurzaam doe je samen.
18 september 2017
Het Platform Duurzaam Dordrecht organiseert samen met de gemeente Dordrecht een conferentie over het opgaveplan duurzaamheid van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 september van 16.00-21.00 uur in het Koetshuis van Duurzaamheidscentrum Weizigt.
Repair CaféDordrecht Centrum gaat weer van start
10 september 2017
Repair Café Dordrecht-Centrum gaat weer van start a.s. zaterdag 16 september in wijkcentrum StaPal, Otto Dickeplein 1 in Dordrecht. Alweer voor het vierde jaar staan onze vrijwilligers klaar om u gratis te helpen met het repareren van uw kapotte spullen.
Stadslandbouw, voedsel bij de stad, proeftuin Amstelwijck
9 september 2017
Sportclub Amstelwijck en Drechtstadsboer nemen samen met sociale ondernemers in zorg, landbouw en eten het initiatief om braakliggende voetbalvelden en een grootse sportkantine duurzaam te herbestemmen tot een prachtige Proeftuin voor Dordrecht. Wonen en Voedsel. Niet Of-Of. Èn-Èn. Voedsel verbindt.
Verkoop aandelen Eneco, interview met Emir Quandus van het Platform
6 september 2017
Emir Quandus licht op verzoek van RTV Dordrecht het standpunt van het Platform Duurzaam Dordrecht toe.
Drechtsteden op handelsmissie: mogelijkheden ontdekken van produceren met natuur
5 september 2017
Palen gemaakt van vezels, verpakkingen van plantenstengels, biertrays van maiszetmeel, ontvetter van melkzuur met olie uit sinaasappelschillen. De deelnemers aan de circulaire handelsmissie 2017 van Cirkellab en Platform Duurzaam Dordrecht kregen een goed beeld van de vele mogelijkheden van biobased produceren.
Gemeente Dordrecht: verkoop aandelen Eneco niet!
1 september 2017
De verkoop van de Eneco aandelen door de gemeente Dordrecht is een slechte zaak. Rechtstreekse invloed op verbetering van het milieu wordt weggegeven. Maar als er onverhoeds toch toe besloten wordt, moet de opbrengst zijn voor het versterken van de duurzaamheid.
Bedrijventerrein Dordtse Kil IV mag er niet komen.
24 augustus 2017
Bedrijventerrein Dordtse Kil IV is een dijk te ver. Tegen het bestemmingsplan is door Milieudefensie Drechtsteden en Stichting Nationaal Landschapskundig Museum beroep aangetekend bij de Raad van State.
Conferentie
3 juli 2017
Conferentie 'Dordt doet duurzaam', 27 september 16.00-21.00. Save the date. Platform Duurzaam Dordrecht en de gemeente Dordrecht onderzoeken tijdens de conferentie waar we staan met de uitvoering van het Opgaveplan Duurzaamheid. En wat er nodig is in de volgende collegeperiode en daarna om te blijven werken aan de realisering van de duurzaamheid-doelstellellingen voor de toekomstige jaren.
De Groene Parade
2 juni 2017
De Groene Parade wil duurzaamheid op een aansprekende en leuke manier onder de aandacht brengen van inwoners van Dordrecht. Veel organisaties doen al lang iets aan duurzaamheid. Maar vinden dat eigenijk heel gewoon. De Groene Parade wil al deze initiatieven en acties begin volgend jaar bij elkaar brengen en laten zien. Het moet dan ook vooral komen van organisaties en mensen uit de stad zelf. DOCK (Dordtse Creatieve Ondernemers) en het Platform Duurzaam Dordrecht nemen het initiatief en organiseren en coördineren.
Deel deze pagina: